Jatipuro.net

SITUS VIRTUAL KOMUNITAS WARGA JATIPURO

kaweruh

Arane dina(saptawara)
1.Ahad:Dite.
2.Senin:Soma.
3.Selasa:Anggara.
4.Rabu:Buda.
5.Kamis:Respati.
6.Jumuwah:Sukra.
7.Sabtu:Tumpak.

Arane Sasi Jawa
(1)Sura
(2)Sapar
(3)Mulud/Rabingurawal
(4)Bakdomulud/Rabingulakir
(5)Jumadilawal
(6)Jumadilakir
(7)Rejeb
(8)Ruwah
(9)Pasa
(10)Syawal
(11)Sela
(12)Besar

Arane Dino Enem
(1)Tungkis
(2)Uwas
(3)Mawulu
(4)Paningron
(5)Aryang
(6)Warukukung

Jenenge wuku
(1)Sinta
(2)Landep
(3)Wukir
(4)Kurantil
(5)Tolu
(6)Gumbreg
(7)Waligalit
(8)Warigagung
(9)JulungWangi
(10)Sungsang
(11)Galungan
(12)Kuningan
(13)Langkir
(14)Mandhasiya
(15)Julungpujut
(16)Pahang
(17)Kuruwelut
(18)Marakeh
(19)Tambir
(20)Madangkungan
(21)Maktel
(22)Wuye
(23)Manahil
(24)Prangbakat
(25)Bala
(26)Wugu
(27)Wayang
(28)Kulawu
(29)Dhukut
(30)Watugunung

Candrane alam(mangsa)
1.Mangsa Kasa : Satya murco soko ing embanan.Tundane :kekoyo podo brindil,gegodongan pada gogrok(22juni-1agustus)41 dino
2.Mangsa Karo : Bantala rengka.Tundane:lemah pada nelo(2agts-24agts)23 dino.
3.Mangsa Katelu : Suta manut ing bapa.Tuladhane:lung-lungan padha mrambat ing lanjarane/uwi,gadung lsp.(25agts-17sept)24 dina.
4.Mangsa Kapat : Waspa kumembeng jroning kalbu.Tundane:sumber padha pepet(18sept-12oktb)24 dina
5.Mangsa Kalima : Pancuran emas sumawur ing jagad raya.Tundane:wiwit ana udan(13oktb-8nopb)27 dina.
6.Mangsa Kanem : Rasa mulya kasucian.Tundane:woh-wohan padha nedheng-nedenge mateng(9nop-2des)42 dina.
7.Mangsa Kapitu : Wisa kentir ing maruta.Tundane:akeh lelara udan deres ngrejeh(22des-2feb)43 dina.
8.Mangsa Kawolu : Anjrah jroning kayun.Tundane:kucing padha gandhik(3fep-28/29feb)26/27 dina.
9.Mangsa Kasanga : Wedaring wacana mulya.Tundhane:gangsir padha ngentir,gareng padha ngareng(1mart-25mart)25 dina.
10.Mangsa Kasepuluh : Godhong mineb jroning kalbu.Tundane:kewan padha meteng(26mart-18aprl)24 dina.
11.Mangsa Destha : Tundane:manuk padha glogoh(19aprl-11mei)23 dina.
12.Mangsa Sadha : Mangsa mbediding/adem(12mei-21juni)41 dina.

Jenenge Tahun(Sajrone Sewindu)
1.(Alip )
2.(Ehe)
3.(JimawaI)
4.(Je )
5.(Dal)
6.(Be)
7.(wawu)
8.(Jemakir)

Jenenge Windu
1.(windu adi)
2.(kuntara)
3.(sangara)
4.(sancaya)

Jenenge Jaman
1.Kreta yoga : umure 100.000 th
2.Tretayoga : umure 10.000th
3.Dwaparayoga : umure 1.000th
4.Kaliyoga :wiwit tahun 78 masehi,tekan saiki lst.

Jenenge Keblat
1.Purwa :wetan(wiwitan)
2.Daksino : kidul
3.Pracimo : kulon
4.Utara : lor
5.Madya : tengah

Candrane wong minum
1.Eka padmasari : ngombe arak sak sloki menyang coyo(rai)katon sumringah koyo kembang teratai
2.Dwi amartani : ngombe arak 2 sloki marakke kalis ing pepati.
3.Tri kawulo busono : ngombe arak 3 sloki,solahe wiwit nganeh-anehi ora koyo adate
4.Catur wanara rakem : ngombe arak 4 sloki,guneme wiwit ndleming(koyo kethek mere-mere ing uwit rukem).
5.Panca sura panggah : ngombe arak 5 sloki,atine tatag(kendel)ora duwe roso sumelang.
6.Sad gana weweko : ngombe arak 6 sloki,ilang pangati-atine.
7.Sapta kukila warsa :ngombe arak 7 sloki,njedindil koyo manuk kodanan
8.Asta sacara-cara :ngombe arak 8 sloki,solah tingkahe wis ninggal kasusilan
9.Nawa yaksa mati :ngombe arak entek 9 sloki,awake lemes,nglumpruk tanpa daya
10.Dasa yaksa mati :ngombe arak 10 sloki,wis ora obah kaya buta mati

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: