Jatipuro.net

SITUS VIRTUAL KOMUNITAS WARGA JATIPURO

saloka

PARIBASAN-BEBASAN-SALOKA

Ungkapan bahasa Jawa merupakan ungkapan pikiran dan perasaan masyarakat Jawa yang mempunyai nilai-nilai luhur. Secara tradisional tercakup dalam “paribasan, babasan, isbat, pepindhan, saloka, sanepa” dan sebagainya. Ungkapan tersebut mengandung nilai-nilai luhur dan suci tentang keagamaan, adat istiadat, pendidikan moral, tingkah laku dan sebagainya.

Ungkapan bahasa Jawa lahir, hidup dan berkembang di lingkungan masyarakat Jawa secara lisan, dari mulut ke mulut dan tidak lagi diketahui siapa penciptanya. Isi dan maksud ungkapan Jawa penuh santun dan berisi semangat perdamaian secara sejuk serta berbudi luhur. Sebagai mahluk Tuhan yang berkebudayaan, apa yang baik karena merasa terpanggil lahirlah ungkapan “memayu hayuning bawana” (melindungi bagi kehidupan dunia).

Beberapa Ungkapan yang lain seperti :

“Ngelmu iku kalakone kanthi laku”
bila ingin pandai harus belajar). Ini berarti bahwa bila ingin pandai, seorang anak didik dalam keluarga harus belajar keras. Hal ini dapat disamakan dengan ungkapan
“Jer basuki mawa beya”
(keberhasilan seseorang diperoleh dengan pengorbanan).

“Nulada laku utama”
mencontoh perbuatan yang baik). Ini berarti semua anggota keluarga harus mencontoh pada perbuatan yang utama dan yang baik.

“Ngono ya ngono, ning aja ngono”
(demikian ya demikian, tetapi jangan demikian). Ini berarti berbuat boleh, berbicara boleh juga, tetapi jangan sampai menyakiti hati dan perasaan orang lain. Atau dalam berbuat jangan melewati wewenangnya. Ungkapan ini untuk mengendalikan diri, jangan berbuat melebihi wewenangnya dan jika berbicara jangan orang lain tersinggung.

“Aja Gugu karepe dewe”
(jangan berbuat sekehendak sendiri). Atau “Aja nuhoni benere dewe” (jangan merasa benar sendiri). Atau “Aja mburu menange dewe” (jangan mengejar/merasa menang sendiri). Ungkapan tersebut di atas sifatnya memperingatkan dalam keluarga atau lebih luas dalam masyarakat agar jangan menganggap dirinya yang paling benar, dalam tingkah laku, kepandaian dan kebijakan, pendapatdan lain sebagainya.

“Mikul dhuwur mendhem jero”
{memikul tinggi menanam dalam). Artinya orang yang senantiasa bertanggungjawab kepada keluarga dengan membawa nama baik keluarga atau orang tua. Dengan menjunjung derajat orang tua si anak akan harum namanya.

“Kacang mangsa tinggal lanjaran”
(kacang tidang mungkin meninggalkan jalur). Maksudnya, watak dan tingkah laku anak biasanya mirip dengan tingkah laku orang tua. Ini berarti bahwa orang tua harus yang baik kepada anak-anaknya agar anak-anaknya selalu merasa nyaman dalam kehidupan keluarga.

“Kaya mimi lan mintuna”
(seperti sepasang ikan mimi dan mintuna). Artinya kasih sayang ayah dan ibu, tidak bercerai-berai atau tidak dapat diceraikan dan selalu rukun. Kasih sayang ibu dan ayah, dapat digeser ke kasih sayang adik-kakak, orang tua-anak dan sebaliknya anak harus hormat kepada orang tua dan berbakti agar dalam keluarga tidak terjadi pertengkaran.

“Wong bodho dadi pangane wong pinter”
(orang yang bodoh menjadi objek rejeki orang yang pinter). Ungkapan ini menggambarkan perubahan dalam idealisme dan cara pendidikan keluarga yang berlainan. Dalam keadaan sekarang generasi muda harus rajin belajar, menjadi orang yang pandai untu kesuksesan hidupnya.

Ungkapan bahasa Jawa yang lain misalnya:

1. Adigang, adiguna, adiguna (Ngendelake kakuwatane, kaluhurane lan kapinteran)

2. Ana catur mungkur ( Ora gelem ngrungokake rerasan sing ora becik)

3. Ana daulate ora ono begjane (Wis arep nemu kabegjan, naing ora sido0

4. Ana gulo ana semut (Panggonan sing ngrejekeni, mesthi akeh wong sing nekani)

5. Anak polah bapak kepradhah (Wong tuwa nemu reribed amargo sako polahing anak)

6. Angon mangsa (Golek wektu sing prayogo)

7. Angon ulat ngumbar tangan (Nyawang kahanan jalaran arep nyolong0

8. Arep jamure emoh watange (Gelem kepenake ora gelem rekasane)

9. Asu arebut balung ( Pepadon rebutan barang sepele)

10. Asu belang kalung wang (Wong asor nanging sugih)

11. Asu marani gepuk (Njarak marani bahaya)

12. Ati bengkong oleh oncong (Duwe niyat ala oleh dalan)

13. Baladewa ilang gapite

14. Banyu pinerang

15. Bathok bolu isi madu

16. Bebek mungsuh mliwis

17. Becik ketitik, ala ketora

18. Belo melu seto

19. Mbidhung apirowang

20. Blaba wuda

21. Blilu tau pinter durung nglakoni

22. Bubuk oleh leng

23. Mburu uceng kelangan deleg

24. Busuk ketekuk, pinter keblinget

25. Car-cor koyo kurang janganan

26. Cathok gawel

27. Cebol nggayuh lintang

28. Cecak nguntal empyak

29. Cedhak celeng boloten

30. Ciri wanci lelai ginowo mati

31. Criwis cawis

32. Cuplek andeng2, ora prenah panggonane

33. Dadyo suket suthik nyenggut

34. Dahwen ati open

35. Dandang konen kontul, kontul konen dandang

36. Desa mowo coro negoro mowo toto

37. Demit ora dulit setan ora doyan

38. Digarukake dilukokake

39. Dipalangono mlumpat ditaleono medhot

40. Diwenehi ati ngroggoh rempelo

41. Dom sumurup ing banyu

42. Dudu sanak dudu kadang mati melu kelangan

43. Dudutan lan aculan

44. Durung ilang pupuk lempuyange

45. Durung pecus keselak besus

46. Emban cinde emban siladan

47. Embat-embat celarat

48. Emprit abuntut bedhug

49. Endhas pethak ketiban empyak

50. Entek golek kurang amek

51. Entek jarake …

52. Esuk dele sore tempe

53. Gagak nganggo laring merak

54. Gajah alingan suket teki

55. Nggajah elar

56. Gajah ngidak rapah

57. Gajah tumbuk, kancil mati tengah

58. Garang garing

59. Gawe luwangan, ngurugi luwangan

60. Nggayuh-nggayuh luput

61. Nggenthong umos

62. Gliyak-gliyak tumindak, sareh pakolen

63. Golek banyu bening

64. Golek-golek ketanggor wong luru-luru

65. Gupak pulut ora mangan nangkane

66. Idu didilat maneh

67. Iwak kalebu ing wuwu

68. Njagakake endhonge blorok

69. Njajah desa milang kori

70. Jalma angkara mati murka

71. Jalukan ora wewehan

72. Jati ketlusuban luyung

73. Jer basuki mawa beyo

74. Njujul wuwul

75. Njunjung ngentebake

76. Kadang konang

77. Kalah cacak menang cacak

78. Kandhang langit kemul mega

79. Katepang ngrangsang gunung

80. Katon cepoko sewakul

81. Kaya banyu karo lengo

82. Kebat kliwat gancang pincang

83. Kebanjiran segoro madu

84. Kebo ilang, tombok kandang

85. Kebo bule mati setra

86. Kebo kabotan sungu

87. Kebo lumumpat ing palang

88. Kebo mulih menyang kandhange

89. Kebo nusu gudel

90. Kagedhen empyak kurang cagak

91. Kejugrugan gunung menyan

92. Kelacak kepathak

93. Kenao iwake aja buthek banyune

94. Kendel ngringkel, dhadhag ora godag

95. Kencono katon wingko

96. Kenes ora ethes

97. Keplok ora tombok

98. Kere munggah bale

99. Kerot ora duwe untu

100Kerubuhan gunung

101. Kesandung ing rata, kebentus ing tawang

102. Ketulo-tulo ketali

103. Kethek saranggon

104. Kleyang kabur kanginan

105. Kongsi jambul uwanen

106. Kraket ing galer

107. Kriwikan dadi grojogan

108. Kumenthus ora pecus

109. Kutuk nggendhong kemiri

110. Kutuk marani sunduk

111. Ladak kecengklak

112. Lahang karoban manis

113. Lambe satumang kari samerang

114. Lanang kemangi

115. Lumpuh ngideri jagad

116. Madu balung tanpo isi

117. Maju tatu mundur ajur

118. Matang tuna numbak luput

119. Meneng widoro uleran

120. Menthung koja keno sembagine

121. Mikul duwur mendhem jero

122. Milih-milih tebu boleng

123. Mrojol selaning garu

124. Mubra-mubru blabur madu

125. Nabok nyilih tangan

126. Nucuk ngiberake

127. Nututi layangan pedhot

128. Ngagar metu kawul

129. Ngalasake negara

130. Ngalem legining gulo

131. Ngaturake kidang lumayu

132. Nglungguhi klasa gumelar

133. Nguthik-unthik macam dhedhe

134. Nguyahi segoro

135. Nyangoni kawulo minggat

136. Nyolong pethek

137. Nyunggi lumpang kentheng

138. Obah ngarep kobet buri

139. Opor bebek mentas awake dhewek

140. Ora ono banyu milimendhuwur

141. Ora ganja ora unus

142. Ora mambu enthong irus

143. Ora tembung ora luwung

144. Ora uwur ora sembur

145. Palang mangan tandur

146. Pandengan karo srengenge

147. Pecruk tunggu bara

148. Pitik trondol diumbar ing pandaringan

149. Pupur sawise benjut

150. Rawe-rawe rantas, malang-malang putung

151. Rebut kemiring kopong

152. Rukun agawe santosa, crah agawe bubrah

153. Sabaya pati, sabaya mukti

154. Sadumuk bathuk, sanyari bumi

155. Sandhing kebo gupak

156. Satru mungging cangklakan

157. Sedhakep ngawe-awe

158. Sembur-sembur adas, siram-siram bayem

159. Sepi ing pamrih, rame ing gawe

160. Sluman slumun slamet

161. Sumur lumaku tinimba

162. Tebu tuwuh socane

163. Tekek mati ing ulone

164. Tembang rawat-rawat, ujare bakul sinamberawa

165. Timun jinara

166. Timun wungkuk jaga imbuh

167. Tinggal nglanggang acolong playu

168. Tulung menthung

169. Tumbak cucukan

170. Tuna satak bathi sanak

171. Tunggak jarak mrajak, tunggak jati mati

172. Tunggal Banyu

173. Tut Wuri handayani

174. Ulo marani gepuk

175. Ulat madhep ati karep

176. Undhaking pawarta sudaning kiriman

177. Welas tanpa alis

178. Wiwit kuncung nganti gelung

179. Yitna yuwana lena kena

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

 
%d blogger menyukai ini: